Prindor

Prindor je unikátní tisková technologie, kterou v Evropě společně s námi disponuje pouze několik tiskáren. Představuje novou dimenzi metalického tisku. S jeho pomocí docílíte mnohem efektnějšího vzhledu obalů, než je možné s ostatními technologiemi.

Hlavní výhody

Jednou z hlavních předností technologie Prindor je vysoká jemnost kresby prakticky na úrovni tiskového rastru. Protože s ní lze dosáhnout vysoké přesnosti soutisku, lze metalický podklad dále přetiskovat a vytvářet tak velmi působivé barevné efekty. například zvýraznit jednotlivé odlesky na vodní hladině, což bylo dosud používanými postupy nemožné.

Technologie Prindor má kromě jemnosti a přesnosti další výhody. Tou první je rychlost. Protože se kovové efekty aplikují v jednom průchodu při ofsetovém tisku, lze dosáhnout rychlosti 15 tisíc archů za hodinu. Přesnost soutisku je přitom stejná jako u běžného ofsetu. Při použití na obalech odpadá nutnost investovat do jiné lepící technologie. Lepení konvenčními metodami je možné, protože lepící plochy zůstanou nepotištěny.

Další informace

Ovlivněno není ani zobrazení speciálních kódů. To je podstatné například u léčiv, kde se obaly na plnicích linkách pohybují vysokou rychlostí a čtečky je při plnění musí rozpoznat. U běžného celoplošného metalického tisku je pro servisní kódy nutné vytvořit podklad bílou barvou, která je ve výsledku spíše šedá a zvyšuje chybovost čtení. Studená ražba dá metalický vzhled pouze stanoveným oblastem a servisní kódy ponechá dobře čitelné. Problémem není ani Braillovo písmo, výstupky mají stejné parametry jako u běžného tisku a metalické efekty s ním neztrácejí na kvalitě.

Zaujali jsme vás?