Braillovo písmo

V současné době je požadavek na aplikaci Braillova písma na obaly čím dál častější. Nejen u léčiv, kde je povinnost umisťovat popisky v Braillově písmu, ale i napříč všemi dalšími obory. Dokážeme nabídnout aplikaci písma s certifikovanou čitelností v nejvyšší kvalitě.

Hlavní výhody

Pomocí nejmodernějšího způsobu aplikace v lepicí lince poslední generace je ražba Braillova písma rychlejší než kdy dříve. Díky rychlé přípravě nedochází k prostojům ve výrobě a tím je aplikace cenově příznivá. 

Dlouhodobě spolupracujeme s Centrem sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně Chrlicích a veškeré obaly opatřené Braillovým písmem necháváme zkontrolovat místní klienty. Tím zkvalitňujeme dalším osobám se zrakovým postižením čitelnost obalů. 

Další informace

Braillovo slepecké písmo je specifický druh písma určený pro lidi se zrakovým postižením (lidé s těžce slabým zrakem, lidé nevidomí). Nevidomé osoby používají Braillovo písmo ke čtení a psaní. Základ Braillova písma tvoří kombinace šesti bodů, kdy jednotlivá písmena jsou tvořena vytláčením kombinací jednoho až pěti bodů. Celá soustava se skládá ze 64 kombinací, které čtenář vnímá hmatem.

Zaujali jsme vás?