Vývoj obalu

Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni navrhnout a realizovat obal pro libovolný výrobek.  Od prvotních návrhů přes makety s použitím konkrétních materiálů, které budou použity ve výrobě, po finální výrobek v množství dle zadání.

Hlavní výhody

Na základě zkušeností našich konstruktérů jsme schopni navrhnout obal přesně vhodný pro daný typ použití. Na obal jsou v průběhu vývoje kladeny často protichůdné nároky, které není vždy snadné splnit. Obal by měl být efektní, ale zároveň i funkční. Proto jsme zastáncem úzké spolupráce vývojářů obalu se zákazníkem.

Pouze tak jsme schopni navrhnout obal, který má všechny optimální vlastnosti.
Je úsporný - nikdo nechce přepravovat více volného místa než je nutné.
Je efektní - poradíme s nabídkou veškerých zušlechťujících technik pro co nejlepší prezentaci.
Je ekonomický - díky našim zkušenostem neplatí zákazníci více než musejí.
Je funkční - obal především ochraňuje produkt.

Další informace

Kdykoliv Vás rádi přivítáme a pomůžeme s návrhem ideálního obalu pro Váš výrobek. Pokud tento obal poté u nás zrealizujete, máte služby našeho konstrukčního oddělení zdarma.

Zaujali jsme vás?